Cum te putem ajuta ?
Program comenzi: 10:00-16:00 (Luni-Vineri)
TRANSPORT GRATUIT la comenzi de peste 300 lei

Cosul de cumparaturi

Cosul este Gol !

Termeni Si Conditii Giveaway Lunar


ZILAN GIVEAWAY

TERMENI SI CONDITII

 

REGULAMENT OFICIAL: GIVEAWAY LUNAR


SECTIUNEA 1: ORGANIZATOR

Tombola GIVEAWAY LUNAR este organizata si desfasurata de Z-ONLINE INTERNATIONAL MARKETING SRL, o societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/562/2018, avand codul unic de inregistrare CUI RO38827545, cu sediul social in Comuna Afumati, Soseaua Bucuresti-Urziceni, nr. 79, etaj 1, camera 2, judetul Ilfov, Romania (denumita in continuare "Organizator").

Participantii la tombola sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este intocmit si facut public pe site-ul www.zilanonline.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa prezentarea acestor modificari pe site-ul mentionat mai sus.

Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea de catre participanti a Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Tombolei.

Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.SECTIUNEA 2: LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA TOMBOLEI

Tombola se organizeaza exclusiv online: pe pagina de Facebook "ZilanRomania" si pe pagina de Instagram “zilan.romania”, apartinand Organizatorului.

Tombola se va desfasura lunar, pentru fiecare produs ales de catre Organizator, participantii putandu-se califica in perioada: incepand cu a doua zi calendaristica a lunii curente pana in penultima zi a aceleiasi luni.

 

SECTIUNEA 3: MECANISMUL TOMBOLEI

Participantii la tombola sunt cei care interactioneaza cu pagina de Facebook "ZilanRomania" si pagina de Instagram “zilan.romania”, apartinand Organizatorului, astfel:

- dau “Follow” sau “Urmareste” pagina de Facebook a Organizatorului "ZilanRomania";

- Tag 3 prieteni;

- distribuie postarea, care anunta inceperea Tombolei, pe pagina sa de Facebook si/ sau in story de pe Instagram.Criterii de participare:

- Persoanele care au interactionat cu paginile de Facebook si Instagram ale Organizatorului, asa cum este descries mai sus.

- Tombola este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care au interactionat cu paginile de Facebook si Instagram ale Organizatorului, asa cum este descries mai sus, incepand cu a doua zi calendaristica a lunii curente pana in penultima zi a aceleiasi luni.

- Varsta minima de participare, este de 18 ani, impliniti, la data participarii la Tombola.

- Participantii trebuie sa fie posesori de BI/CI valabil.

- O persoana nu poate participa in numele altei persoane.

- Nu pot participa la Tombola angajatii Organizatorului tombolei, Z-ONLINE INTERNATIONAL MARKETING, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

- Dreptul de participare la concurs este anulat in cazul in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale din comanda.

- Participarea la tombola constituie acordul ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice pe pagina de Facebook "ZilanRomania" si pe pagina de Instagram “zilan.romania”, apartinand Organizatorului. Castigatorul premiului Tombolei este de acord sa semneze o declaratie scrisa cu acest efect asa cum o cere Organizatorul.

Tombola se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la office@zilanonline.ro, pe intreaga durata a tombolei.SECTIUNEA 4: PREMIUL TOMBOLEI

Premiul concursului este diferit de la o luna la alta si este anuntat de Organizator pe paginile sale de Facebook si Instagram, mentionate mai sus in prezentul Regulament. In prima zi calendaristica a fiecarei luni se anunta inceperea tombolei si produsul care a fost ales pentru luna curenta iar in ultima zi calendaristica a aceleiasi luni se anunta castigatorul pe pagina de Facebook "Zilan Romania" si pagina de Instagram “zilan.romania”, apartinand Organizatorului.

In ultima zi calendaristica se va efectua extragerea castigatorului cu ajutorul site-ului commentpicker.com pentru luna curenta. Extragerea premiului se va face astfel: Organizatorul va extrage 1 castigator, cat si 2 castigatori de rezerva, prin generarea unei pozitii care este atribuita unui participant.

Participantii la concurs trebuie sa indeplineasca toate conditiile de participare ale prezentului Regulament iar verificarea indeplinirii acestora se va realiza inainte de extragerea castigatorului.

Premiul nu poate fi inlocuit cu alte bunuri sau servicii si nu se poate oferi contravaloarea in bani a acestuia.SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Pentru acordarea premiului, castigatorul va fi notificat de catre Organizator pe pagina sa de Facebook "Zilan Romania" si pagina sa de Instagram “zilan.romania”, in ultima zi calendaristica a lunii in care se desfasoara Tombola GIVEAWAY LUNAR. Castigatorul va fi instiintat print-un mesaj privat pe pagina de Facebook de pe care s-a inscris in concurs. Castigatorul are obligatia sa completeze un formular in care sa-si introduca datele de livrare. Daca acesta nu transmite Organizatorului formularul completat, insotit de o copie electronica a actului de identitate, in termen de 24 de ore, se va extrage un alt castigator folosind aceeasi metoda.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive sau situatii neprevazute care nu tin de el. Castigatorul va intra in posesia premiului dupa cel mult 14 zile de la anuntarea acestuia, astfel: castigatorul va primi premiul prin posta / curier, taxele fiind suportate de catre Organizator.

Premiul va fi expediat prin posta / curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

In cazul in care, castigatorul si/ sau castigatorii de rezerva nu indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament, premiile se anuleaza si intra in proprietatea Organizatorului.

Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantul declarat castigator) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a. Daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana, care a savarsit frauda, din cadrul Participantilor;

b. Daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei, care a savarsit frauda, returnarea premiului.

Dupa desemnarea si validarea castigatorului, Organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal in care va consemna:

Data si locul desfasurarii extragerii;

Numele si prenumele castigatorului;

Valoarea premiului acordat;Procesul-verbal de predare-primire a premiului se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive sau situatii neprevazute care nu tin de el.SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la tombola, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In vederea organizarii Tombolei si a executarii obligatiilor si drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime precum: extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de tombole, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti, Z-ONLINE INTERNATIONAL MARKETING S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor, actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 6.1 sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail si de domiciliu si numarul de telefon al Participantilor. Numele si prenumele castigatorilor vor fi publicate pe paginile de Facebook "Zilan Romania" si de Instagram “zilan.romania” ale Organizatorului, conform OG nr. 99/2000. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie insa refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la aceasta Tombola. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior, in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului, inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la office@zilanonline.ro.

Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Z-ONLINE INTERNATIONAL MARKETING S.R.L., astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole.

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

In numele castigatorului, Organizatorul Tombolei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 227/2015, art. 108-110, privind Codul Fiscal.

Organizatorul Tombolei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus. Prin simpla participare la Tombola, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA SI INCETAREA TOMBOLEI

Tombola poate inceta inainte de sfarsitul lunii pe durata careia se desfasoara in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta tombola. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul, prin intermediul paginilor de Facebook "Zilan Romania" si de Instagram “zilan.romania” ale Organizatorului, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendarea/ incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/ incetarii Tombolei.SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul www.zilanonline.ro. Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al tombolei, va rugam sa trimiteti un e-mail la office@zilanonline.ro.

Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.